fbpx

Dreptul de retragere

 

1. Dreptul de retragere pentru consumator

Aveți dreptul de a vă retrage din acest contract conform OUG 34/2014 în termen de paisprezece zile clendaristice fără specificarea motivelor. Fac excepție de la retragere programele informatice sigilate care au fost desigilate dupa livrare (art. 11 – i).

1.1. Data la care începe să curgă termenul în cazul expedierii fizice de mărfuri
Termenul de retragere este paisprezece zile de la data la care dumneavoastră sau unul dintre terții desemnați de dumneavoastră, care nu este transportatorul, ați, respectiv a luat în posesie ultimele mărfuri.

1.2. Data la care începe să curgă termenul în cazul expedierii non-fizice de mărfuri (livrarea de conținut digital)
Aveți dreptul să vă retrageți din prezentul contract în termen de paisprezece zile, fără specificarea motivelor. Termenul de retragere este de paisprezece zile de la data încheierii contractului.

Pentru a vă exercita dreptul dumneavoastră de retragere, trebuie să ne informați (myKey GmbH, Embelgasse 2-8/4/441, 1050 Viena, Tel: +43 676 708 97 23), prin intermediul unei declarații clare (de ex. o scrisoare trimisă prin poștă, fax sau email) cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract. Puteți utiliza pentru aceasta modelul de formular de retragere alăturat, cu toate acestea, nu este obligatoriu.

Pentru respectarea termenului de retragere este suficient să trimiteți comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea termenului de retragere.
2. Consecințele retragerii
Dacă vă retrageți din acest contract, trebuie să vă rambursăm toate plățile primite de la dumneavoastră, inclusiv costurile de livrare (cu excepția costurilor suplimentare, care rezultă din faptul că ați ales un alt tip de livrare, decât livrarea standard oferită de noi, mai ieftină), în termen de paisprezece zile de la data primirii de către noi a comunicării privind retragerea dumneavoastră din acest contract. Pentru această rambursare, vom folosi aceeași metodă de plată pe care ați utilizat-o dumneavoastră la tranzacția inițială, cu excepția cazului în care a fost convenit altceva în mod expres cu dumneavoastră; în niciun caz nu veți fi taxat pentru această rambursare.

2.1. Dreptul de reținere
În cazul expedierii fizice de mărfuri, putem amâna rambursarea până când am primit mărfurile înapoi, sau până când ați demonstrat că ați trimis bunurile înapoi, oricare dintre acestea este mai devreme.

În cazul expedierii fizice de mărfuri, trebuie să ne trimiteți înapoi sau să ne predați bunurile imediat și, în orice caz, cel mai târziu în termen de paisprezece zile de la data la care ne informați cu privire la retragerea dumneavoastră din acest contract. Termenul este respectat dacă trimiteți bunurile înainte de expirarea termenului de paisprezece zile calendaristice. Noi suportăm cheltuielile de returnare a bunurilor. Dumneavoastră trebuie să plătiți pentru o pierdere a valorii bunurilor, numai dacă această pierdere a valorii este atribuibilă unei manipulări din partea dumneavoastră care nu era necesară pentru verificarea naturii, caracteristicilor și modului de funcționare ale mărfurilor.

2.2. Pierderea dreptului de retragere în momentul livrării de conținut digital
În cazul expedierii non-fizice de bunuri (contract pentru furnizarea de conținuturi digitale care nu se află pe un suport fizic de date; furnizare de chei de descărcare și link-uri corespunzătoare) dreptul de retragere se stinge și astfel toate drepturile de rambursare atunci când noi, cu acordul dumneavoastră expres, împreună cu luarea expresă la cunoștință de către dumneavoastră a pierderii dreptului de retragere în cazul începerii premature, încă înainte de expirarea termenului de retragere existent altfel, după punerea la dispoziție a unei confirmări a contractului, am început livrarea (descărcarea).

Formularul de retragere – model
(Dacă doriți să vă retrageți din contract, vă rugăm să completați acest formular și să îl trimiteți înapoi. Completarea formulariului nu este obligatorie in cazul retragerii din contract.)

– La myKey GmbH, Laudongasse 54/2, 1080 Wien, info@mykey.shop, Telefon: +43 676 708 97 23)

– Prin prezenta eu / noi (*) mă/ne retrage(m) din contractul încheiat de mine/noi (*) privind achiziționarea următoarelor bunuri (*) / prestarea următoarelor servicii (*)

– Comandate pe data de (*) / primite pe data de (*)

– Numele utilizatorului/utilizatorilor

– Adresa utilizatorului/utilizatorilor

– Semnătura utilizatorului/utilizatorilor (numai în cazul comunicării pe hârtie)

– Data

(*) Eliminați ceea ce nu corespunde

Instrucțiuni în vederea retragerii gratuit create cu generatorul de texte legislative Trusted Shops în cooperare cu avocații Wilde Beuger Solmecke..[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Serviciul Clienți

Lu-Vi 11 - 16

Software original

Software garantat

100% Achiziții sigure cu:

MasterCard / Visa